SV Tiến sĩ Dược chia sẻ kinh nghiệm hội nhập và chọn ngành ở Mỹ

Sinh viên tiến sĩ ngành Dược Trần Kiều Nhi, chia sẻ về kinh nghiệm hội nhập đời sống Mỹ và về việc chọn theo ngành dược ở Mỹ.